Ledergruppen i selskapet er på plass

Ove og Jan Arne in Ocean GeoLoop

01.06.2021 – Ledergruppen i Ocean GeoLoop AS er nå på plass med adm. direktør Odd-Geir Lademo i førersetet. Ocean GeoLoop AS industrialiserer innovativ miljøteknologi, herunder teknologi for fangst, lagring og bruk av klimagassen CO2. Selskapet har hovedkontor i Verdal Industripark nord for Trondheim. Anders Onarheim er styreleder i selskapet. Dermed er enda en viktig brikke…

Read More