Hentet inn 100 millioner i 2020

15 January 2021

Daglig leder i Ocean GeoLoop Odd-Geir Lademo

Siden sommeren 2020 har Proneo, sammen med Sintefs Odd-Geir Lademo, bistått gründeren Hans Gude Gudesen med å etablere selskapet Ocean GeoLoop AS i Trøndelag og få på plass industrielle samarbeidspartnere for selskapets satsing innen havbasert COfangst.

Les mer om samarbeidet mellom Proneo, Odd-Geir Lademo fra Sintef og Hans Gude Gudesen