Ocean GeoLoop satser offshore – henter Erling Ronglan fra OKEA

Ocean GeoLoop satser offshore – henter Erling Ronglan fra OKEA

5. april 2022 – Erling Ronglan er ansatt som forretningsutvikler i Ocean GeoLoop AS, og hadde nylig sin første arbeidsdag. Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som bruker naturens egne metoder til å løse klima-, miljø- og ressursproblemer. Ronglan får ansvar for å implementere selskapets teknologier i olje- og gassektoren.

Publisert: 05. April 2022 - Sist oppdatert: 25. October 2022

I 2022 skal Ocean GeoLoop installere og kjøre i gang den første piloten for karbonfangst på Norske Skogs fabrikk på Skogn. Med Erling Ronglan ombord skal selskapet satse videre, og jobbe med å få tatt teknologien i bruk offshore.

Odd-Geir Lademo CEO at Ocean GeoLoop

Odd-Geir Lademo CEO at Ocean GeoLoop

– Vi er veldig fornøyde med å få Erling med i teamet. Han kjenner olje- og gassindustrien fra innsiden, har utdannelse og erfaring med flytende installasjoner og kjenner oss godt gjennom samarbeidet vi har med OKEA. Norsk sokkel står for over en fjerdedel av norske CO2-utslipp. Ved å være med å kutte disse har det stor gevinst for miljøet, selskapene og samfunnet, sier Odd-Geir Lademo, Administrerende direktør i Ocean GeoLoop AS.

Reduksjon av CO2-utslipp fra norsk sokkel er et tema mange er opptatt av, og elektrifisering med kraft fra land har til nå vært den mest diskuterte løsningen. Ocean GeoLoops teknologi gjør det mulig å fange CO2-utslippene fra gassturbiner offshore. Gasskraft med lagring direkte på sokkelen er miljøvennlig og representerer et alternativ til kraft fra land.

Erling Ronglan, Business Developer

Erling Ronglan, Business Developer

– Jeg har 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Først fra kontraktørsiden og de siste 11 årene fra operatørselskapene Aker BP og OKEA. Det er erfaringen jeg skal ta med i arbeidet med å få benyttet våre teknologier offshore, sier Erling Ronglan, nyansatt forretningsutvikler i Ocean GeoLoop.

Han omtaler det å komme til Ocean GeoLoop som å komme hjem. – Jeg startet karrieren min i DNV, PGS og Sevan. Alle disse er leverandører til olje- og gassindustrien. Å få være med å videreutvikle et nytt, norsk industrieventyr er svært spennende, sier Erling Ronglan.

Ronglan er utdannet sivilingeniør innen marin teknikk fra NTNU, og avla eksamen i 1992.

Ocean GeoLoop videreutvikler og industrialiserer teknologi utviklet av Hans Gude Gudesen. Fra høsten 2022 har selskapet et pilotanlegg for fangst av CO2 i drift på Norske Skogs fabrikk på Skogn. Pilotprosjektet har god framdrift og går etter plan.

For mer informasjon:
Odd-Geir Lademo, Administrerende direktør, tel. 920 52 901.

Related news

Front page of annual report for Ocean GeoLoop 2023
Investor news, News

Ocean GeoLoop: Annual report and 2023 financial results

Ocean GeoLoop AS today announces 2023 revenues of NOK 172.9 million, up from NOK 128.1 in 2022. The company entered the commercial stage during the year, and has in 2024 announced an Enova funded carbon capture project with NorFraKalk to make the company climate neutral.

Read more
Ocean Gaoloop in meeing
Investor news, News

Ocean GeoLoop announces Enova funded carbon capture project with NorFraKalk

NorFraKalk and Ocean GeoLoop today announces the initiation of a potential large-scale CO2 capture project with the ambition to make NorFraKalk climate neutral. The lime and cement industry accounts for approximately a tenth of the world's CO2 emissions and is one of the industries where CO2 capture is necessary to achieve the climate goals. The...

Read more
Investor news, News

Ocean GeoLoop: Quarterly business update 26 October 2023

Ocean GeoLoop AS today announces revenues in the third quarter of 2023 of NOK 118.4 million (Q3 2022:79.2). The company announced the successful 3,000-hours milestone for the point-source carbon capture pilot at Norske Skog Skogn, Norway, during the quarter. The company has thus entered the commercial stage, while in parallel initiating the company’s next generation...

Read more