Ocean GeoLoop styrker ledelsen: Maria Hosen blir ny CFO i Ocean GeoLoop

12 October 2021

12. oktober 2021 – Maria Hosen (43) er tilsatt som CFO i Ocean GeoLoop AS og startet i Ocean GeoLoop mandag 11. oktober. Ocean GeoLoop utvikler, piloterer og kommersialiserer teknologi for karbonfangst, -lagring og -utnyttelse. Selskapets løsninger bygger på mer enn 15 års forskning og utvikling i nært samarbeid med blant annet UIB og SINTEF i Trondheim. Det siste året har Ocean GeoLoop utviklet et tett industrielt samarbeid med Norske Skog, som nylig gikk inn som investor i selskapet.

Maria Hosen, CFO, Ocean GeoLoop AS.

Hosen kommer fra stillingen som Direktør Regnskap i Mestergruppen AS. Før det jobbet hun som Konsernregnskapssjef i Western Bulk Chartering AS, Group Financial Controller i Selvaag Bolig ASA og Manager i PriceWaterHouse Coopers AS.

Ocean GeoLoop AS, som ble etablert av Hans Gude Gudesen i 2020, har hovedkontor i Verdal Industripark. I tillegg til satsingen i Norge har Ocean GeoLoop internasjonale ambisjoner. Selskapet inngikk nylig en intensjonsavtale med Islands regjering om å jobbe sammen for å utvikle pilotanlegg på sagaøya.

– Vi er veldig glade for at Maria Hosen har takket ja til tilbudet om å bli CFO i Ocean GeoLoop, sier Odd-Geir Lademo som er adm. direktør i Ocean GeoLoop AS. Vi ble etablert som selskap i desember i fjor og har allerede kommet langt i utviklingen av vår teknologi, og vi har gjennomført to vellykkede emisjoner. Ledergruppen ble etablert sist vinter, men vi har manglet CFO rollen som nå er på plass med at Maria blir en del av lederteamet, fortsetter Odd-Geir Lademo.

Etter siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole i Bergen i 2002 var hun tilbake i 2006 for å ta Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR). I 2007 ble hun godkjent statsautorisert revisor.

– I det grønne skiftet vi alle berøres av og står midt oppe i, blir det veldig spennende å brette opp ermene og delta aktivt i å nå Ocean GeoLoop sine ambisjoner, sier Maria Hosen. Hun kommer til å dele arbeidstiden mellom virksomhetens hovedkontor i Verdal og selskapets kontor i Oslo.

Kontaktpersoner i Ocean GeoLoop AS:
Odd-Geir Lademo, adm. direktør, mobil: 920 52 901, e-post: [email protected]  
Anders Onarheim, styreleder Ocean GeoLoop AS, mobil: 90 70 86 43

Fakta om Ocean GeoLoop

  • Ocean GeoLoop er etablert som en utløper av forskningsprosjektet Ocean, igangsatt av Hans Gude Gudesen i 2006.
  • Ocean GeoLoop jobber «med naturen» og bruker naturens egne kretsløp. Ocean GeoLoop er etablert for å industrialisere innovativ miljøteknologi med globalt skaleringspotensial. Selskapet er basert på langsiktig systematisk forskning og metodeutvikling, koblet sammen i et helhetlig konsept med sikte på å løse vår tids største utfordringer; en kombinert klima-, miljø- og ressurskrise.
  • Selskapet ledes av Odd-Geir Lademo, som har fått med seg Lars Strøm, Viggo Iversen, Jan Arne Berg, Ove Lande og Maria Hosen i ledelsen i selskapet. Anders Onarheim er styreleder i selskapet.
  • På eiersiden er blant annet Norske Skog ASA, First Fondene, GLS Real Estate, DNB Asset Management, Gluteus Medius, MP Pension og Bergen kommunale pensjonskasse.
  • For mer informasjon: oceangeoloop.com