News

Ove og Jan Arne in Ocean GeoLoop
Press release

Ledergruppen i selskapet er på plass

01.06.2021 – Ledergruppen i Ocean GeoLoop AS er nå på plass med adm. direktør Odd-Geir Lademo i førersetet. Ocean GeoLoop AS industrialiserer innovativ miljøteknologi, herunder teknologi for fangst, lagring og bruk av klimagassen CO2. Selskapet har hovedkontor i Verdal Industripark nord for Trondheim. Anders Onarheim er styreleder i selskapet. Dermed er enda en viktig brikke…

Read more »
Viggo og Lars i Ocean Geo Loop
Press release

Vi styrker teamet vårt

Viggo Iversen og Lars Strøm går til Ocean GeoLoop

Read more »
Press release

Hentet inn 100 millioner i 2020

Siden sommeren 2020 har Proneo, sammen med Sintefs Odd-Geir Lademo, bistått gründeren Hans Gude Gudesen med å etablere selskapet Ocean GeoLoop AS i Trøndelag.

Read more »

Employee images

Odd-Geir Lademo CEO at Ocean GeoLoop

Odd-Geir Lademo

Viggo Iversen CEO at Ocean GeoLoop

Viggo Iversen

Maria Hosen CFO at Ocean GeoLoop

Maria Hosen

Lars Strøm CPO at Ocean GeoLoop

Lars Strøm

Ove Lande CCO at Ocean GeoLoop

Ove Lande

Jan Arne Berg CCO at Ocean GeoLoop

Jan Arne Berg

Erling Ronglan, Business Developer

Erling Ronglan

maria

Maria Cristina Elvemo

Kristin 17

Kristin Haanshuus

Subscribe to press-releases

Name
Privacy Policy
This field is for validation purposes and should be left unchanged.